Gästhamnen

 Fotograf: Emil Skoglund

Service i gästhamen

 • El och vatten ingår i serviceavgiften och finns på alla bryggor

 • Kod till duschar och toalett finns på gästhamnsbiljetten som också ingår i serviceavigften

 • Tvättmaskiner och torktumlare finner du i vår tvättstuga som har öppet mellan 7-22 och låses därefter automatiskt

 • Diskstation
 • Sopcontainer, glascontainer, miljöstation

 • Septitankssug (En i hamnen på Marstrands Ön och en belägen vid Fiskehamnen Koön)

 • Bogsering inom hamnområdet vid haveri

 • Ladda mobil

 • Gästdator

 • Uthyrning av 220 V eladapter

 • Starthjälp

Brand och båtsäkerhet i hamnen 

 • För din och andras säkerhet ber vi dig följa Marstrands Gästhamns brandföreskrifter. Hamnvärden har rätt att avhysa båtgästen om följande förordningar inte följs.
 • Kontrollera brandsäkerheten i er båt dagligen.

 • Släckningsutrustning finns på gästhamnskontoret, i soprummen, på alla bryggor och på färjan. Hamnvärdarna har tillgång till all släckningsutrustning. 

 • Hamnvärdarna går dagligen en brandrond för att säkerställa säkerheten i Gästhamnen.
 • Kontrollera alltid gasolkök eller annan brandfarlig utrustning och visa stor försiktighet med användandet av dessa vid vistelse inom hamnområdet. Vid byte av gasolflaskor kontrollera kopplingarna.

 • Var noga med att släcka lampor, levande ljus osv, när ni lämnar båten.

 • Det är totalt förbjudet att grilla på båten, bryggor och i området kring dessa.

 • Bunkring av bränsle är förbjuden inom området kring gästhamnen.

 • Vid nödsituationer som storm ber vi er att vara extra uppmärksamma på brandföreskrifterna då det kan råda överbelastning i hamnen.

 • Det råder badförbud i hamnområdet.

Priser i hamnen

Högsäsong (15 juni - 15 augusti)

Dagsavgift

80 kr

0-10 m

300 kr

10-13 m

400 kr

13-15 m

550 kr

15-18 m

650 kr

18-24 m

950 kr

Därefter, varje påbörjad 6-metersintervall kostar 300 kr

För- och eftersäsong (1 maj - 14 juni samt 16 augusti - 30 september)

Dagsavgift 

60 kr

0-10 m

180 kr

10-13 m

230 kr

13-15 m

330 kr

15-18 m

400 kr

18-24 m

580 kr

Därefter, varje påbörjad 6-metersintervall kostar 180 kr

Lågsäsong (oktober-april)

 

0-10 m

60 kr

10-13 m

90 kr

13-15 m

120 kr

15-18 m

150 kr

18-24 m

180 kr

Därefter, varje påbörjad 6-metersintervall kostar 60 kr

Bokningsavgift

Förbokar du en plats i gästhamnen så gäller dubbel hamnavgift.