Gästhamnen

Foto: Adstream

Service i gästhamen

 • El och vatten ingår i serviceavgiften och finns på alla bryggor

 • Kod till duschar och toalett finns på gästhamnsbiljetten som också ingår i serviceavigften

 • Tvättmaskiner och torktumlare finner du i vår tvättstuga som har öppet mellan 7-22 och låses därefter automatiskt

 • Diskstation
 • Sopcontainer, glascontainer, miljöstation

 • Septitankssug (En i hamnen på Marstrands Ön och en belägen vid Fiskehamnen Koön)

 • Bogsering inom hamnområdet vid haveri

 • Ladda mobil

 • Gästdator

 • Uthyrning av 220 V eladapter

 • Starthjälp

Brand och båtsäkerhet i hamnen 

 • För din och andras säkerhet ber vi dig följa Marstrands Gästhamns brandföreskrifter. Hamnvärden har rätt att avhysa båtgästen om följande förordningar inte följs.
 • Kontrollera brandsäkerheten i er båt dagligen.

 • Släckningsutrustning finns på gästhamnskontoret, i soprummen, på alla bryggor och på färjan. Hamnvärdarna har tillgång till all släckningsutrustning. 

 • Hamnvärdarna går dagligen en brandrond för att säkerställa säkerheten i Gästhamnen.
 • Kontrollera alltid gasolkök eller annan brandfarlig utrustning och visa stor försiktighet med användandet av dessa vid vistelse inom hamnområdet. Vid byte av gasolflaskor kontrollera kopplingarna.

 • Var noga med att släcka lampor, levande ljus osv, när ni lämnar båten.

 • Det är totalt förbjudet att grilla på båten, bryggor och i området kring dessa.

 • Bunkring av bränsle är förbjuden inom området kring gästhamnen.

 • Vid nödsituationer som storm ber vi er att vara extra uppmärksamma på brandföreskrifterna då det kan råda överbelastning i hamnen.

 • Det råder badförbud i hamnområdet.